Ysgol Gynradd Niwbwrch ~ 'Balch o'n hiaith, balch o'n hetifeddiaeth'

Croeso i'n Hysgol ni
Welcome to our SchoolYsgol Gynradd Niwbwrch
Niwbwrch, Ynys Môn, Gogledd Cymru. LL61 6TE.

Newborough Primary School
Newborough, Anglesey, North Wales. LL61 6TE

Pennaeth Mewn Gofal/Head in Charge: Mr Stuart Pritchard
pennaeth.niwbwrch@ynysmon.gov.uk
Tel: (01248) 440651

Cyngor Ysgol
School Council

Newyddion+Calendr News+Calendar

Adroddiad Arolwg Inspection Report

iPads

Cynlluniau'r Ysgol
School Schemes

Dosbarthiadau
Classes

Tudalennau Newydd
New Pages
31-12-2014

Gweithgareddau, Clybiau, Thimau
Activities, Clubs, Teams

Newborough Primary School ~ 'Proud of our language, proud of our heritage'
web site hit counter
Gwefan gan ~ Website by C. Richardson

ysgol niwbwrch newborough school anglesey ynys mon newborough primary school ysgol gynradd niwbwrch anglesey